Lap tetejére

Árverési feltételek

 • A Villás Galéria mint Árverési Ház az árverést – az árvereztetők megbízásából mint kereskedelmi képviselő – szervezi, rendezi és vezeti. Az árvereztetők által átadott tételek a katalógus sorrendjében kerülnek kikiáltásra úgy, hogy az árverésvezető a sorra kerülő tárgy katalógusszámát, valamint kikiáltási árát élőszóval kihirdeti, amire a venni szándékozók kézfeltartással teszik meg ajánlatukat.

 • A tárgy tulajdonjogát az árvereztetőtől leütéssel az az árverési vevő szerzi meg, aki a legnagyobb árajánlatot teszi, kivéve, ha a katalógusban jelzett védett tárgy esetében a 2001. évi LXIV. Tv.-ben biztosított elővásárlási jogát valamely magyar múzeum érvényesíti.

 • Az Árverési Ház mint kereskedelmi képviselő az árvereztető – megbízó – nevében és képviseletében, annak teljes körű meghatalmazása alapján jár el, e meghatalmazás alapján jogosult az aukció során legmagasabb vételárat kínáló vevővel az adásvételi szerződés megkötésére és a vételár átvételére. Ennek értelmében az adásvételi szerződés a megbízó (árvereztető) és a vevő (árverező) között jön létre.

 • A vevő a leütési ár 20%-át foglalóként az árverésen készpénzben azonnal tartozik fizetni. Amennyiben a teljes vételár egy összegben az árverésen kifizetésre kerül, úgy a tárgy a helyszínen átvehető. A kereskedelmi képviselő biztosítja annak lehetőségét, hogy az árverési vevő a foglalót meghaladó vételárrészt az árverés időpontjától számított 5 napon belül egyenlítse ki. A vételárba a foglaló összege - határidőben történő teljesítés esetén - beleszámít. Amennyiben az árverési vevő a megadott határidőig az árvereztetőnél a teljes vételárat nem rendezi, az Árverési Ház az adásvételi szerződéstől elállhat. Ebben az esetben a vevő által adott foglaló nem térítendő vissza.

 • A vevő a kereskedelmi képviselő részére közvetítői (megbízási) díjat tartozik fizetni, melynek összege a leütési ár 23%-a. A közvetítői díj az ÁFÁ-t tartalmazza.

 • A vevő a vételár kiegyenlítését követően köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és felelősségére. Ennek elmulasztása esetén a kereskedelmi képviselő nem felel a tárgy sérüléséért. Amennyiben az árverési vevő az árverést követően felszólítás ellenére a megbízás tárgyát nem szállítja el, úgy ez esetben 6 hónap elteltével a kereskedelmi képviselő a tárgyat szabadon értékesíti – a költségei levonását követően –, a fennmaradt összeget pedig a vevő javára letétként őrzi.

 • Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy harmadik személyeket szerfelett magas vételár kínálatára rávegyen és így megkárosítson.

 • Az árverés előtti kiállításon és az árverésen minden tárgy megtekinthető.

 • A katalógusban szereplő leírások és illusztrációk kizárólag azonosításul szolgálnak, így a vevőknek saját maguknak kell - az árverést megelőzően – meggyőződniük az árverési tételek állapotáról és arról, hogy azok megfelelnek-e a katalógus leírásának.

 • A tárgyak szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, melyben az árverés idején vannak.

 • A Villás Galéria valamennyi árverésre kerülő tárgy eredetiségéért garanciát vállal. A leütés utáni kifogásnak, vagy felszólamlásnak nincs helye, kivéve, ha a tárgy hamis, bár a katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ebben az esetben az árverési vevő írásban a megalapozott első kételyétől számított 30 napon belül, de legkésőbb az árverés napjától számított 5 éven belül felszólamlással élhet.

 • Az Árverési Ház vállalja, hogy az adás-vételi szerződés megkötésétől számított 5 éven belül a felszólamlótól az értékesített tárgyat a leütési ár, valamint az árverési közvetítői díj összegének ellenében visszaveszi, amennyiben arról független igazságügyi szakértő hitelt érdemlően megállapítja, hogy nem eredeti.

 • Az eladásra kerülő tárgyak a kikiáltási ár alatt nem vásárolhatók meg. A leütési vételár az árverési vevők nyilvános vételi ajánlatai alapján alakul ki, ezért az árverési leütési vételárért az Árverési Ház felelősséggel nem tartozik. Az Árverési Ház nem vállal kötelezettséget arra, hogy ugyanazt az árverési tételt azonos áron a későbbiek során újra árverésre ajánlja, vagy forgalomba hozza.

 • Az árverési katalógusban „VÉDETT” jelzéssel szereplő tárgyakat Magyarországról kivinni nem lehet. A „VÉDETT” jelzésű tárgyak mindenkori tulajdonosait az Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ nyilvántartásba veszi, a tulajdonosváltozás kötelezően bejelentendő.

 • Az árverés végén az el nem kelt tárgyak újraárverezését lehet kérni a kereskedelmi képviselőtől.

 • Adatvédelem: az árverési vevők személyes adatait (név és lakcím) az Árverési Ház harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, és azokat nem hozhatja nyilvánosságra. Az Árverési Ház a felvett személyes adatokat az árverést követően haladéktalanul törli nyilvántartásából, kivéve az adott árverési tárgy vevőjének adatait, amennyiben az adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges, illetve ha azt a törvény előírja.

75. Festmény- és műtárgyárverés
2024. május 11.
Szombat - 15.00 óra

Várjuk kérdéseit

Munkatársaink várják kérdéseit. Elérhetőségeinket az alábbi listában tekintheti meg:

 • 4026 Debrecen, Bem tér 2.
 • +36 (30) 552 8796
 • +36 (52) 456 600
 • Hétfőtől péntekig: 10:00 - 18:00
  Szombat: 10:00 - 13:00

Hírlevél

Töltse ki az alábbi mezőket,
hogy időben tájékoztathassuk
árveréseinkről, híreinkről.

© 2015 - 2024 Villás Galéria Villás Galéria - Minden jog fenntartva Adatvédelmi tájékoztató
x x x